Třídy Montessori

Pokud si chcete vypůjčit knihu ze třídy Montessori, musíte se zeptat učitele, který tam  v tu chvíli vyučuje, a poté se musíte zapsat. Do sešitu napíšete své jméno, třídu, název knihy, datum vypůjčení, a poté, co knihu vrátíte, zapíšete i datum vrácení.