Sám na lodi kolem světa

Autor: Joshua Slocum

Třída: Studovna

Okruh: Naučná literatura, Cetopisy