Dramatické i všední dny protektorátu

Autor: Jan Gebhart, Jan Kuklík

Třída: Výklenek u Balbýnky

Okruh: Naučná literatura, Historie