100 anglických slovíček

Autor: Joseph P. Orwell

Třída: Chodba 1. stupeň

Okruh: Jazyky, Aj